Przejdź do treści

GDPR

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszym dokumentem informujemy o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora, którym jest Petr Šedý.
Zalecamy uważne przeczytanie informacji. Zrobiliśmy wszystko, aby były jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli nadal coś nie jest dla Ciebie jasne, z przyjemnością wyjaśnimy Ci każdą koncepcję lub fragment.

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem danych osobowych, czyli osobą, która ustala cele i środki oraz decyduje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu składania zamówień i sprzedaży jest:
Petr Šedý, Poniklá 45, ID 66099226

2. Jak i dlaczego przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Przetwarzając dane osobowe, kierujemy się odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) oraz ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług w celu zapewnienia wszystkich naszych i Twoich praw i obowiązków.
W ramach tej usługi przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonym celu. (realizacja zamówienia itp.)
Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, w zakresie:
imię i nazwisko, tytuł
Data urodzenia
adres zamieszkania
osobisty numer identyfikacyjny
telefon
e-mail
numer rachunku bankowego, który dobrowolnie nam podałeś w określonym celu. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, dobrowolnie, bezwarunkowo i świadomie po zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Możesz mieć całkowitą pewność, że obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem. Chronimy Twoje dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie, który odpowiada poziomowi technicznemu dostępnych zasobów.

5. Komu jeszcze przekazujemy Twoje dane osobowe i dlaczego?
W tym kontekście przekazujemy tylko Twoje dane osobowe do przetwarzania
spółki Ekonomické účetní a daňové služby, s.r.o., Jilemnice, Jungmanova 188, IČO 46508309, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym C 1719, prowadzonej w Sądzie Okręgowym w HK, co jest niezbędne dla realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych.

6. Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?
W związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi przysługują Ci następujące prawa, z których możesz skorzystać wobec nas jako administratorów:
– prawo do uzyskania potwierdzenia (nie)przetwarzania Twoich danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, a które przetwarzamy
– prawo do sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeżeli są niedokładne lub niekompletne
– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli spełnione są warunki określone przepisami prawa
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ID: 708 37 627
z siedzibą ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7

7. Gdzie możesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z administratorem danych, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w tym celu.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem

W Poniklá 23.5.2018